Mesch is trots op haar Heilige Pancratius kerk, een van de oudste van Nederland. De kerk speelt een belangrijke rol in ons dorpsleven. In de loop der jaren heeft de Stichting onder andere bijgedragen aan de kosten voor het vernieuwen van het dak, het voegwerk van de pastorie, de restauratie van de draagbaar van het Mariabeeld van het processiecomité en de restauratie van de, voor Mesch, zo markante kerktoren.

© Kerkfotografie