Wilt u inschrijven voor een of meer marktkramen voor de verkoop van kleding, videospelletjes, cd’s/dvd’s, servies, speelgoed, mode, bierglazen, gereedschap, meubelen enzovoorts of lekkernijen, zoals jam, wijn, gebak die bezoekers mee naar huis nemen?
Vul dan onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht. Lees eerst de toelichting voordat u het formulier invult en verstuurt. De inschrijving is pas definitief na acceptatie en als het standplaatsgeld is bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Limburgs Landmarkt Mesch.

Inschrijfformulier marktkraam  Toelichting/reglement inschrijfformulier marktkraam

  1. Door gebruik te maken van het formulier stemt u in met de privacyverklaring van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch;
  2. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor deelname aan de Limburgs Landmarkt Mesch op zondag 8 september 2024;
  3. Wenst u meer standplaatsen dan het formulier toelaat vul dan meerdere formulieren in;
  4. Wij zullen u aanmelding voor deelname eerst beoordelen, onze visie is dat er zoveel mogelijk standhouders zijn, waarvan het aangebodene een landelijke uitstraling heeft. Zodra wij u een positieve bevestiging geven, kunt u uw inschrijving definitief maken door het betalen van uw standplaatsgeld;
  5. De inschrijving is pas definitief zodra U heeft betaald en het standplaatsgeld is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch, zoals beschreven bij punt 6;
  6. Betaling van het standplaatsgeld op het Rabobank (IBAN)rekeningnummer NL38RABO0117535435, t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en “Inschrijving 8 september 2024”. Betaling van uit het buitenland op (BIC-IBAN)rekeningnummer RABONL2U NL38RABO0117535435, t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en “Inschrijving 8 september 2024”.
  7. Betaling is alleen per bank mogelijk zoals beschreven bij punt 6;
  8. Het standplaatsgeld dient uiterlijk op 23 augustus 2024 op de bankrekening van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch te zijn bijgeschreven, zoals beschreven bij punt 6;
  9. Afmelding: Bij afmelding van deelname ná 23 augustus 2024 zijn de kosten van het standplaatsgeld voor rekening van de inschrijver (€ 20,00 per gereserveerde standplaats, € 30,00 per gereserveerde standplaats met marktkraam) ;
  10. Inrichting van de markt geschiedt op 8 september 2024 tussen 07.00 uur en 09.00 uur;
  11. Uw standplaatsnummer ontvangt u vóór 8 september a.s. per e-mail.
  12. Hoofdingang: Klokkestraat 6245 KL Mesch (gemeente Eijsden- Margraten). Witte dekzeilen zijn verplicht voor iedereen en worden door de organisatie verstrekt. Vergeet deze niet op te halen bij Klokkestraat 1. De borg van €10-, krijgt u bij inlevering van het zeil retour.
  13. De waarborgsom voor dekzeil(en) contant betalen bij ontvangst, indien van toepassing;
  14. Elektrapunt contant betalen aan degene die het elektrapunt levert, indien van toepassing;
  15. U dient zelf een verlengsnoer mee te brengen, indien van toepassing;
  16. Alle auto’s dienen de markt te verlaten voor 9.30 uur, dit i.v.m. bereikbaar voor hulpdiensten;
  17. U mag de markt niet verlaten voor 17.15 uur;
  18. Opruimen: Iedere deelnemer is verplicht om zelf resten en afval mee terug te nemen;
  19. Vol is vol, voorkom teleurstelling en schrijf tijdig in.
  20. Het is niet toegestaan dat een deelnemer zijn/haar eigen kraam of tafel meebrengt. Een grondplek is voor producten of spullen die niet op een marktkraam passen.
  21. Het is standhouders niet toegestaan om drank te verkopen, die bedoeld is om ter plekke te consumeren.