Beleidsplan Stichting Limburgs Landmarkt Mesch

In het beleidsplan zijn de volgende onderdelen opgenomen.

 • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
 • de wijze van verwerving van inkomsten
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Op onze website is onderstaande tekst als onderbouwing voor de doelstelling van de stichting opgenomen.

Elk tweede weekend van september vindt in Mesch de Limburgs Landmarkt plaats. Een weekend vol met leuke activiteiten en demonstraties. Oude ambachten, oldtimers, een markt, dierenshows, muziek, vertier voor de kids en nog veel meer!
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de grote inzet van vele vrijwilligers. Het merendeel van de opbrengst is daarom bestemd voor diverse goede doelen in de kern van Mesch, gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten.

Met meer dan 100 vrijwilligers, bijna allemaal inwoners van de dorpskern Mesch, wordt jaarlijks het volgende programma aangeboden.

 • Op vrijdagavond een DJ-avond voor de jongeren uit de omgeving.
 • Op zaterdagavond een grote dorps BBQ, waar de jeugd zorgdraagt voor de bardienst en het uitdelen en opruimen van het eten.
 • Op zondag begint om 10.00 uur de traditionele Landmarkt. Omdat deze markt niet in woorden is uit te leggen, verwijzen wij naar de foto’s en filmpjes op onze website. Deze zondag brengt jaarlijks gemiddeld 5000 bezoekers naar ons dorp.

Met het overschot aan opbrengsten minus kosten worden de goede doelen in ons dorp jaarlijks voorzien van een bijdrage. Omdat alle activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden is de verdienste jaarlijks sterk afhankelijk van het weer. Daarom houden we als stichting altijd een spaarpot aan om toch jaarlijks de goede doelen van een bijdrage te kunnen voorzien.

De goede doelen in ons dorp zijn:

 • De openbare basisschool om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.
 • De kerk voor onderhoud van materialen, mede ook voor kleding voor groepen in de processie.
 • Een kerststal.
 • Een bijdrage aan de jonkheid.
 • Een bijdrage voor jubilerende verenigingen.
 • Een bijdrage aan de aanschaf, onderhoud en lessen voor de AED.
 • Een bijdrage aan specifieke aanvragen van de bestaande verenigingen in het dorp. Denk aan nieuwe mappen voor het zangkoor.
 • Een bijdrage aan een buurtcomité.
 • Jaarlijkse versiering met de kerst.
 • Tijdens de corona periode hebben we meermaals specifieke producten huis aan huis uitgedeeld om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

De donaties zijn gebaseerd op een kostendeclaratie van de betreffende goede doelen, zodat we als stichting ook weten waar de donaties aan worden besteed.

De wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten komen voort uit:

 • Sponsor inkomsten.
 • Toegangsbewijzen.
 • Omzet aan verkochte drank en eten.
 • Inschrijvingskosten voor de kramen bij de braderie.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Van de inkomsten minus de kosten wordt periodiek een administratie bijgehouden en per kwartaal wordt een Btw-aangifte ingediend bij de belastingdienst.

Met het overschot aan opbrengsten minus kosten worden de goede doelen in ons dorp jaarlijks voorzien van een bijdrage. Omdat alle activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden is de verdienste jaarlijks sterk afhankelijk van het weer. Daarom houden we als stichting altijd een spaarpot als buffer aan om toch jaarlijks de goede doelen van een bijdrage te kunnen voorzien.

Optionele gegevens

De algemene informatie van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch betreft:

 • RSIN of fiscaal nummer is 811805694
 • het post- of vestigingsadres is Klokkestraat 15, 6245KL Eijsden
 • Het nummer van de Kamer van Koophandel is 14076360
 • De bankrekening betreft NL38RABO0117535435.
 • Het bestuur bestaat uit de volgende personenen.
  • Voorzitter Rudy Wolfs
  • Secretaris/Penningmeester Jeffrey Dassen
  • Bestuurslid sponsoring Eddy Roijen
  • Bestuurslid ambachten en braderie Manon Spons en Lou Wolfs
 • Algemene bestuursleden Dré Gijbels en Marco Gorissen.
 • Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.