REGELS DEELNAME LIMBURGS LANDMARKT MESCH 9 SEPTEMBER 2018.

 1. Voor het invullen en verzenden van het inschrijfformulier meldt U zich aan voor deelname aan de Limburgs Landmarkt Mesch op zondag 9 september 2018;
 2. Wij zullen U aanmelding voor deelname eerst beoordelen, onze visie is dat er zoveel mogelijk standhouders zijn, waarvan het aangebodene een landelijke uitstraling heeft. Zodra wij u een positieve bevestiging geven, kunt u uw inschrijving definitief maken door het betalen van uw standplaatsgeld;
 3. Wenst U meer standplaatsen dan het formulier toelaat vul dan meer formulieren in;
 4. De inschrijving is pas definitief zodra U heeft betaald en het standplaatsgeld is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch, zoals beschreven bij punt 4
 5. Betaling van het standplaatsgeld op het Rabobank (IBAN)rekeningnummer NL38RABO0117535435,  t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en "Inschrijving 9 september 2018". Betaling van uit het buitenland op (BIC-IBAN)rekeningnummer RABONL2U NL38RABO0117535435,  t.n.v. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch o.v.v. naam van de inschrijver en "Inschrijving 9 september 2018".
 6. Betaling is alleen per bank mogelijk zoals beschreven bij punt 4;
 7. Het staanplaatsgeld dient uiterlijk op 09 september 2018 op de bankrekening van de Stichting Limburgs Landmarkt Mesch te zijn bijgeschreven, zoals beschreven bij punt 4;  
 8. Afmelding: Bij afmelding van deelname ná 20 augustus 2018 zijn de kosten van het standplaatsgeld voor rekening van de inschrijver;
 9. Inrichting van de markt geschiedt op 9 september 2018 tussen 07.00 uur en 09.00 uur;
 10. Aan de hoofdingang ontvangt U uw standplaatsnummer(s). Hoofdingang: Klokkestraat 6245 KL Mesch (gemeente Eijsden- Margraten). Vergeet niet hier uw dekzeil(en) te vragen;
 11. De waarborgsom voor dekzeil(en) contant betalen bij ontvangst, indien van toepassing;
 12. Elektrapunt contant betalen aan degene die het elektrapunt levert, indien van toepassing;
 13. U dient zelf een verlengsnoer mee te brengen, indien van toepassing;
 14. Alle auto's dienen de markt te verlaten voor 9.30 uur, dit i.v.m. bereikbaar voor hulpdiensten;
 15. U mag de markt niet verlaten voor 17.15 uur;
 16. Opruimen: Iedere deelnemer is verplicht om zelf het resten en afval mee terug te nemen;
 17. Vol is vol, voorkom teleurstelling en schrijf tijdig in.

Terug naar    inschrijven . 

Info: Voor eventueel nadere informatie over dit evenement kunt u zich wenden tot

Manon Hanssen, Bovenstraat 10b, 6245 KR Mesch.

Mail: landmarktmesch@gmail.com, telefoonnummer: 0031(0) 6 18 21 10 15. (gelieve na 18.00uur)

Stichting Limburgs Landmarkt Mesch
Guy Pinckaers, voorzitter en Hans Palmen, secretaris

Correspondentieadres:
Stichting Limburgs Land Markt Mesch, p.a. M. Hanssen, Bovenstraat 10B, 6245 KR Mesch (NL)

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze enig recht of verplichtingen worden ontleend.